Seminar rumah tangga, kiranya menjadi berkat bagi umat umat Tuhan