Kami menghormati pilihan Anda untuk mengenakan hijab sebagai jalan untuk beribadah pada-Nya. Anda boleh mengenakannya sebagai murid di sekolah Advent, sebab sekolah Advent sangat menghormati keberagaman.